CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The case of Swedish winter oats

Frida Wennerström (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper presented at the DRUID Academy Winter 2004 PhD Conference, Aalborg, January 22-24 (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2008-02-21.
CPL Pubid: 24876

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur