CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated Network Modeling for Novel Target Searches and Better Predictive Models

Adil Mardinoglu (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; J. Bosley
Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics (1567-567X). Vol. 43 (2016), p. S88-S88.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Pharmacology & Pharmacy


Meeting abstractDenna post skapades 2017-03-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 248752

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Farmaceutisk vetenskap

Chalmers infrastruktur