CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resource Development in Inter-organizational Projects

Frida Wennerström (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper presented at the 14th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Oslo, August 20-22 (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2008-02-21.
CPL Pubid: 24875

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur