CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring the potential of a hybrid device combining solar water heating and molecular solar thermal energy storage

Ambra Dreos (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; K. Borjesson ; Zhihang Wang (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Anna Roffey (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Zack Norwood (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Duncan Kushnir (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Kasper Moth-Poulsen (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi)
Energy & Environmental Science (1754-5692). Vol. 10 (2017), 3, p. 728-734.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A hybrid solar energy system consisting of a molecular solar thermal energy storage system (MOST) combined with a solar water heating system (SWH) is presented. The MOST chemical energy storage system is based on norbornadiene- quadricyclane derivatives allowing for conversion of solar energy into stored chemical energy at up to 103 kJ mol(-1) (396 kJ kg(-1)). It is demonstrated that 1.1% of incoming solar energy can be stored in the chemical system without significantly compromising the efficiency of the solar water heating system, leading to efficiencies of combined solar water heating and solar energy storage of up to 80%. Moreover, prospects for future improvement and possible applications are discussed.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-31. Senast ändrad 2017-11-23.
CPL Pubid: 248746

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur