CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

[untitled]

Liesbeth Huybrechts ; Henric Benesch ; Jon Geib (Institutionen för arkitektur) ; Jessica Schoffelen ; Hilde Heynen
(2017)
[Preprint]


Denna post skapades 2017-03-30. Senast ändrad 2017-03-30.
CPL Pubid: 248714

 

Institutioner (Chalmers)

Högskolan för design och konsthantverk (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Design

Chalmers infrastruktur