CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Från omognad till risk- kontroversen om ADHD i två medicinska tidskrifter. Forskning och teori.

Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur) ; Jörgen Lundälv
Socialmedicinsk Tidskrift (0037-833X). Vol. 94 (2017), 1, p. 81-89.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Omognad, risk, kontrovers, medicinska tidskrifter, ADHD, debatter, debattlinje, riskkonstruktioner, medicinering, funktionsnedsättningarDenna post skapades 2017-03-30.
CPL Pubid: 248705

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för socialt arbete (GU)

Ämnesområden

Sociologi
Socialt arbete
Handikappsforskning

Chalmers infrastruktur