CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theorie und Grundlagen der Stromlinje – Fahrzeugaerodynamik heute – Wohin geht der weg?, Strom Linien Form - Die Faszination des geringen Widerstands

Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Hildesheim – Zürich – New York : Georg Ohms Verlag, 2016. ISBN: 978-3-487-08581-4.- 10 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-28.
CPL Pubid: 248700

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur