CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Clusters of Competence: Forming successful Alliances between University - Industry in East Africa

Lennart Bångens (Institutionen för industriell marknadsföring)
In Innovation Systems and Innovative Clusters, Regional Conference, Feb 18-20, Bagamoyo, Tanzania (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2008-02-21.
CPL Pubid: 24870

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur