CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring of the Neutral Atmosphere

Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jens Wickert
Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems (2017)
[Kapitel]

Nyckelord: GNSS, remote sensing, water vapour content, temperature profileDenna post skapades 2017-03-28.
CPL Pubid: 248697

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium