CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gold nanorod rotary motors for ultra-sensitive DNA detection

Hana Sipova (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)) ; Lei Shao (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)) ; Mikael Käll (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers))
20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2016 p. 1232-1233. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-03-27. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 248694

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)

Ämnesområden

Biologisk fysik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur