CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inter-organisational Projects and Networks

Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Draft thesis chapter presented at the 15th Nordic Workshop on Interorgansiational Research, Uppsala, August 19-21 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 24869

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur