CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changing distribution structures

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Ragnar Hörndahl (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper presented at the 21st Annual Conference of the European Marketing Academy, Handelshöjskolen, Århus (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 24868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur