CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scheduling of mixed traffic in wireless networks

Krister Norlund (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 24866