CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preface to the special issue on advances in software measurement

Miroslaw Staron ; W. Meding ; A. Abran ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Science of Computer Programming (0167-6423). Vol. 135 (2017), p. 1-3.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Computer ScienceDenna post skapades 2017-03-22. Senast ändrad 2017-04-05.
CPL Pubid: 248644

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur