CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resource Interdependence in Supply Chains

Viktoria Sundquist (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings of the 19th IMP Conference, Lugano, September 4-6 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 24864

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur