CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

School shootings in seven countries: Testing and developing the theory of five necessary conditions

Sven-Åke Lindgren ; Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur)
Den motspänstiga akademikern. Festskrift till Ingrid Sahlin. Redaktörer: Andersson, B., Petersson, F.,Skårner, A. p. 351-381. (2017)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-03-22. Senast ändrad 2017-03-30.
CPL Pubid: 248639

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Sociologi
Kriminologi

Chalmers infrastruktur