CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementation of VLBI Near-Field Delay Models in the c5++ Analysis Software

Grzegorz Klopotek (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Thomas Hobiger (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik ; Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik ; Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Proceedings of the First International Workshop on VLBI Observations of Near-field Targets, October 5 - 6, 2016, A. Nothnagel and F. Jaron (eds.) (1864-1113). Vol. 54 (2017), p. 29-33.
[Konferensbidrag, övrigt]

We describe the implementation of two near-field delay models in the c5++ analysis software. The motivation for this work is to allow the calculation of a priori delay information for the correlation of VLBI raw observations of near-field targets and to prepare for the analysis of VLBI data of near-field objects. The software is tested by correlating VLBI observations of the Chinese Chang’E lunar lander on the Onsala– Wettzell baseline.

Nyckelord: VLBI near-field models, geodetic VLBI, Chang’E-3, Moon, c5++Denna post skapades 2017-03-20. Senast ändrad 2017-03-20.
CPL Pubid: 248621

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Exogen geovetenskap

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Simulation studies of new observing concepts for geodetic Very Long Baseline Interferometry