CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How much information do extinction and backscattering measurements contain about the chemical composition of atmospheric aerosol?

Michael Kahnert (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Emma Andersson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering)
Atmospheric Chemistry And Physics (1680-7316). Vol. 17 (2017), p. 3423-3444.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-03-20. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 248618

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur