CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromechanical shutter based mass spectrometers

M Wieser ; S Barabash ; Martin Emanuelsson ; Klas Brinkfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
AIP Conference Proceedings 1144, 114 (2009) (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-03-19.
CPL Pubid: 248616