CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Strategy and Networks Effects - Purchasing behaviour in the construction industry

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring)
European Journal of Purchasing and Supply Management Vol. 6 (2000), p. 207-215.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur