CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvements in hyperthermia applicator design for heating head tumors

Pegah Takook (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
30th Annual Meeting, Europian Society for Hyperthermia Oncology (Esho), Zurich, Switzerland (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Hyperthermia, Hyperthermia applicator design, Head and Neck tumorsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-17. Senast ändrad 2017-03-17.
CPL Pubid: 248609

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Annan medicinteknik

Chalmers infrastruktur