CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designation of optimal frequency for multi-frequency phased array

Pegah Takook (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
12th international congress of Hyperthermic Oncology (ICHO), New Orleans, Louisiana (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Hyperthermia, multifrequency phased array, phased arrayDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-17.
CPL Pubid: 248607

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinsk apparatteknik

Chalmers infrastruktur