CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

COMPUTATION OF MATERIAL FORCES BASED ON A GRADIENT-ENHANCED MIXED VARIATIONAL FORMULATION

Dimosthenis Floros (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of 29th Nordic Seminar on Computational Mechanics – NSCM29 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]

Configurational(or material)forces are computed based on a previously derived thermodynamically consistent definition of material forces, in conjunction with a gradient-enhanced constitutive theory. The primary problem solved for is based on a mixed variational formulation. Under the proposed mixed formulation, no nodal smoothing of internal variables for the computation of material forces is required at the post-processing. Results are shown in terms of energetic quantities which stem from the computed material forces. The mesh sensitivity of the latter quantities is examined and compared to respective results based on local constitutive theory in a "standard" displacements-based variational formulation.

Nyckelord: Configurational forces, Gradient plasticity, Mixed variational formulation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-17. Senast ändrad 2017-03-20.
CPL Pubid: 248602

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur