CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hierachical control of flexible manufacturing systems applying information reuse

Kristin Andersson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Johan Richardsson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Martin Fabian (Institutionen för signaler och system, Automation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 24860

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology R007/2006