CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Purchasing

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
In International Encyclopedia of Business Management, Routledge, London (1996)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 24859

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur