CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lip-motion and speech biometrics in person recognition

Maycel Isaac Faraj (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-04. Senast ändrad 2007-11-15.
CPL Pubid: 24858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Bildanalys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-11-24
Tid: 10.00
Lokal: 10.00 Wigforssalen, Högskolan i Halmstad

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology R020/2006