CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CMOS considerations in nanoelectromechanical carbon nanotube-based switches

Mahdi Yousif (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Farzan Alavian Ghavanini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Nanotechnology (0957-4484). Vol. 19 (28) (2008), 285204,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-03-15.
CPL Pubid: 248574

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektroteknik och elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)