CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Färgkombinationseffekter i rum

Monica Billger (Institutionen för arkitektur)
Forskare och praktiker om färg, ljus, rum/Fridell Anter, Karin (2006)
[Kapitel]

FormasDenna post skapades 2007-01-03.
CPL Pubid: 24856

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur