CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Catalytic hydrogenation of CO2 to methane over supported Pd, Rh and Ni catalysts, inside back cover

Per-Anders Carlsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis Science & Technology Vol. 7 (2017), p. 1267.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-12.
CPL Pubid: 248527