CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fire resistance for low-rise housing in the tropics: Test results for bamboo-based construction systems

Corinna Salzer (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Holger Wallbaum (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; L. Tambunan
Proceedings WCTE 2016 - World Conference on Timber Engineering, Vienna (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-03-10.
CPL Pubid: 248518

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur