CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Histo-blood group antigen presentation is critical for norovirus VLP binding to glycosphingolipids in membranes

W. Nasir ; M. Frank ; A. Kunze ; Marta Bally (Institutionen för fysik, Biologisk fysik (Chalmers)) ; F. Parra ; P. G. Nyholm ; Fredrik Höök (Institutionen för fysik, Biologisk fysik (Chalmers)) ; G. Larson
Glycobiology (0959-6658). Vol. 26 (2016), 12, p. 1409-1409.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Abstracts from 2016 Annual Meeting of the Society for GlycobiologyDenna post skapades 2017-03-09.
CPL Pubid: 248504

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Biologisk fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Biokemi
Medicinsk bioteknologi

Chalmers infrastruktur