CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicle Aerodynamics and Thermal Management in Future Hybrid and Electrical Vehicles

Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Elektrik/Elektronik in Hybrid- undt Elektrofahrzeugen und Energimanagement VII (EEHE), Editors, C. Hoff & O. Sirch, Haus der Technik, Expert Verlag (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-09.
CPL Pubid: 248500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur