CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicle Aerodynamics and Thermal Management in Future Hybrid and Electrical Vehicles

Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Energy Efficient Vehicles, Visions, Trends and Solutions for Energy Efficient Vehicle Systems, Editors; B. Bäker & L. Morawietz, Institut für Automobiltechnik, Dresden, TUD Press (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-09.
CPL Pubid: 248499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur