CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Role of Aerodynamics and Thermal Management in the Vehicles of Tomorrow

Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Energy Efficient Vehicle Technology I, Editors; B. Bäker & L. Morawietz, Institut für Automobiltechnik, Dresden, Expert Verlag (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-09.
CPL Pubid: 248496

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur