CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drivers and Barriers to Successful Rural Electrification in Tanzania. Report from Stakeholder Workshop held in Dar es Salaam, 23rd of April 2012

Helene Ahlborg (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 25 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-08. Senast ändrad 2017-03-08.
CPL Pubid: 248490

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2012:19