CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jämställdhet ger bättre klimat – genusperspektiv nödvändigt för att lösa klimatfrågan

Helene Ahlborg (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Internationella Studier. Tema: nationalism och identitet. Utrikespolitiska Institutet Nummer 4 2009, (2009)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2017-03-08. Senast ändrad 2017-03-08.
CPL Pubid: 248487

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning
Genusstudier

Chalmers infrastruktur