CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Normative and relational aspects of architectural space

Morgan Andersson (Institutionen för arkitektur)
Nord, C., and Högström, E. (eds.) Caring Architecture: Institutions and Relational Practices. Newcastle upon Tyne, UK; Cambridge Scholars Publishing. 127-142 p. 127-142. (2017)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-07. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 248452

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Omvårdnad
Filosofi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur