CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable Manufacturing Maturity Model: Concept and Applications

Ilaria Barletta (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
AAAS Meeting 2017 (2017)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Sustainable manufacturing, business capabilities, sustainability, governance, ICT, maturity modelDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-07. Senast ändrad 2017-10-01.
CPL Pubid: 248441

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur