CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling the offset lithographic printing process

Cristofer Englund (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2007-10-11.
CPL Pubid: 24844

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-06-07
Tid: 10.00
Lokal: 10.00 Wigforssalen, Högskolan i Halmstad

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology R005/2006