CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear neoclassical transport in toroidal edge plasmas

Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Per Helander
Joint Varenna-Lausanne International Workshop on "Theory of Fusion Plasmas", Varenna, Proceedings edited by J W Connor, O Sauter and E Sintoni p. 363. (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur