CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur mycket energi kan vi spara i våra flerbostadshus? Byggnadsbeståndsmodellering för anpassade renoveringar av flerbostadshus.

Magnus Österbring (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Érika Mata ; Holger Wallbaum (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Bygg och Teknik Vol. 2017 (2017), 2, p. 10-14.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Vad är den faktiska energisparpotentialen i vårt byggnadsbestånd? Hur kan den beskrivas och vilka faktorer bör beaktas? Genom modellering av större byggnadsbestånd i olika skalor, från byggnadsnivå över basområde till hela staden, och med geografisk anknytning undersöks renoveringsbehovet och relaterade energisparpotentialer i flerbostadshusbestånd i allmänhet och Göteborg i synnerhet.

Nyckelord: byggnadsbestånd, energi, flerbostadshus, renoveringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-06.
CPL Pubid: 248429

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur