CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Återbruk: En outnyttjad potential vid renovering

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Sofia Meurk ; Kristina Norling Mjörnell
Bygg och teknik 2, p. 26-28. (2017)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: återbruk, renovering, varsamhet, kulturvärde, materialflödeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-06.
CPL Pubid: 248426