CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved life cycle modelling of benefits from sewage sludge anaerobic digestion and land application

Sara Heimersson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Magdalena Svanström (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Christel Cederberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Gregory Peters (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Resources, conservation and recyling Vol. 122 (2017), p. 126-134.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-03-03.
CPL Pubid: 248418

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur