CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of Bursts in the EEG of Post Asphyctic Newborns

Johan Löfhede (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Nils Löfgren ; Magnus Thordstein ; Anders Flisberg ; Ingemar Kjellmer ; Nicholas Outram ; Emmanuel Ifeachor ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Biopattern Brain Workshop, Göteborg p. 5-6. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-02. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 24840

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The EEG of the Neonatal Brain – Classification of Background Activity