CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

9th international workshop on artificial intelligence and security (AISec 2016)

David Mandell Freeman ; Aikaterini Mitrokotsa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Arunesh Sinha
Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security (1543-7221). p. 1881. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-03-03.
CPL Pubid: 248391

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)