CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detektion av burst-aktivitet i Burst-Suppression - EEG hos nyfödda barn efter asfyxi

Johan Löfhede (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Nils Löfgren ; Magnus Thordstein ; Anders Flisberg ; Ingemar Kjellmer ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2006 p. 68-69. (2006)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-01-02. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 24838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur