CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Renoveringsbehov i äldre hus: möjligheter för energieffektivisering och bevarande av kulturmiljö

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Paula Wahlgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Klara Mörk (Institutionen för arkitektur)
Bygg & teknik Vol. 2017 (2017), 2, p. 32-37.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Många av våra äldre flerbostadshus behöver moderniseras och renoveras inom de närmaste åren. Ofta handlar det då om byggnader som redan är renoverade och skall genomgå en andra större renovering. Vid renovering av äldre flerbostadshus behöver bevarande av kulturmiljö beaktas. Frågan är hur man kan modernisera för dagens krav på bland annat energieffektivitet samtidigt som den ursprungliga kulturmiljön bevaras eller till och med återskapas? Även de boendes prioriteringar och betalningsmöjligheter är en starkt påverkade faktor.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-02. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 248356

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur