CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Small-scale CHP system based on a micro-gas turbine - overall concept

Anders Hjörnhede ; Henrik Ström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Proceedings of the European Pellet Conference, 1-2 March 2017, Wels, Austria (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-02. Senast ändrad 2017-03-02.
CPL Pubid: 248355

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Energiteknik
Termisk energiteknik
Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)