CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Volymelement i bostadsarkitekturen

Jonas Runberger (Institutionen för arkitektur) ; ylva gunterberg
Stockholm : ARKUS, 2006. ISBN: 9789197362665.
[Rapport]

Nyckelord: Arkitektur, industriellt byggande, bostäder, volymelementDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-01. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 248354

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur