CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bostäder byggda med volymelement

En fallstudie av svenska bostadsprojekt - verklighet och vision

Jonas Runberger (Institutionen för arkitektur) ; ylva gunterberg
Karlskrona : Boverket, 2006. ISBN: 91-7147-940-6.- 80 s.
[Rapport]

Nyckelord: Arkitektur, bostäder, industriell produktion, volymelementDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-01. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 248353

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur